செவ்வாய், 2 ஜூன், 2009

நாம் வாழும் பூமியை பற்றி ......

அன்றாடம் நம்மை தாங்குகிற பூமியை பற்றி இங்கு எத்தனை பேருக்கு சிறிது அளவேனும் தெரிந்து இருக்கு?

நம்மை நாமே சற்று பரிசோதித்து கொள்ளுவோமா?

பூமியின் வயது சுமார் 4550 மில்லியன் ஆண்டுகள்.

எடை சுமார் 6000 மில்லியன் மில்லியன் டன்கள்.

விட்டம் துருவத்திலிருந்து துருவமாக சுமார் 12714 கிலோ மீட்டர்.

விட்டம் நடுவரை கோட்டின் உடாக சுமார் 12756 கிலோ மீட்டர்.

சூரியனிடம் இருந்து சுமார் 1496 லட்சம் கிலோ மீட்டர் தொலைவில் உள்ளது.

சுற்றளவு துருவத்தின் வழியாக சுமார் 40000 கிலோ மீட்டர்.

சுற்றளவு நடுவரை கோட்டின் வழியாக 40076 கிலோ மீட்டர்.

நீரின் பரப்பு சுமார் 362 மில்லியன் சதுர கிலோ மீட்டர்.

நிலபரப்பு 148 மில்லியன் சதுர கிலோ மீட்டர்.

பெருங்கடலின் சராசரி ஆழம் 3795 மீட்டர் கும் அதிகம்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

Latest News

TrafficG