ஞாயிறு, 31 மே, 2009

சிரிக்கும் புத்தர் !

எல்லோரும் அடிக்கடி கேள்விப்பட்டு இருப்பீர்கள்.

பல வேளைகளில், பல இடங்களில், பல மேஜைகளில் அவரை சிரிப்பும் தொந்தியுமாக பார்த்தும் இருப்பீர்கள்.

"சிரிக்கும் புத்தர்" - யார் இவர்?

இந்த சிரிக்கும் புத்தர்க்கு, ஹோடெய் என்றும் பு தாய் என்றும் பெயர்கள் உண்டு.

இவர் அன்புக்கும், நட்புக்கும், மகிழ்ச்சிக்கும் ஒரு சின்னமாக விளங்குகிறார்.

இந்த சிரிக்கும் புத்தர் என்பவர் ஆயிரம் வருடங்கள் முன்பு வாழ்ந்த "Chaan" என்ற சீன துறவி என்று கருத படுகிறது.

காலங்காலமாக சொல்லப்படுகிற கதைகளில் ஊடாக ஒரு நம்பிக்கையும் இருக்கிறது.

இந்த சிரிக்கும் புத்தரின் தொந்தியை தடவினால் வருங்காலம் வளமும், அதிர்ஷ்டமும், செல்வமும் பெருகும் வகையில் இருக்கும் என்பதே அந்த நம்பிக்கை ஆகும்.

Latest News

TrafficG