ஞாயிறு, 31 மே, 2009

மகாத்மா காந்தியும் நோபல் பரிசும்

நோபல் பரிசு என்பது எவ்வளவு மகத்துவம்வாய்ந்தது என்பது எல்லோருக்கும் தெரியும்.

மகாத்மா காந்தியின் பெயரும் ஐந்து முறை (1937, 1938, 1939, 1947 மற்றும் 1948) நோபல் பரிசுக்காக பரிந்துரைக்கப்பட்டது.

ஆனால் ஏதோ சில காரணங்களால் அவருக்கு அந்த பரிசு கிடைக்கவில்லை.

1948 இல் அவர் மறைந்தும் விட்டார்.

நோபல் பரிசு இத்தகைய பெருந்தகைக்கு கிடைக்காமல் போனது அப்பரிசுக்கே இழப்பன்றி மகாத்மாவுக்கு அல்ல.

சிரிக்கும் புத்தர் !

எல்லோரும் அடிக்கடி கேள்விப்பட்டு இருப்பீர்கள்.

பல வேளைகளில், பல இடங்களில், பல மேஜைகளில் அவரை சிரிப்பும் தொந்தியுமாக பார்த்தும் இருப்பீர்கள்.

"சிரிக்கும் புத்தர்" - யார் இவர்?

இந்த சிரிக்கும் புத்தர்க்கு, ஹோடெய் என்றும் பு தாய் என்றும் பெயர்கள் உண்டு.

இவர் அன்புக்கும், நட்புக்கும், மகிழ்ச்சிக்கும் ஒரு சின்னமாக விளங்குகிறார்.

இந்த சிரிக்கும் புத்தர் என்பவர் ஆயிரம் வருடங்கள் முன்பு வாழ்ந்த "Chaan" என்ற சீன துறவி என்று கருத படுகிறது.

காலங்காலமாக சொல்லப்படுகிற கதைகளில் ஊடாக ஒரு நம்பிக்கையும் இருக்கிறது.

இந்த சிரிக்கும் புத்தரின் தொந்தியை தடவினால் வருங்காலம் வளமும், அதிர்ஷ்டமும், செல்வமும் பெருகும் வகையில் இருக்கும் என்பதே அந்த நம்பிக்கை ஆகும்.

Latest News

TrafficG